Canisterapie

Canisterapie je způsob terapie,která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověkaUplatňuje se zejména jako účinná psychoterapeutická metoda tam,kde jiná pomoc není možná.Jedná se například o práce s mentalně a tělesně postiženými,autistickými či dlouhodobě nemocnými dětmi.Velmi dobré výsledky má canisterapie i v logopedii,rehabilitaci,při výskytu apatie,v návazování kontaktu s obtížně komunikujícími či depresivními pacienty.Velmi často je rovněž těžké přimět postižené dítě,aby procvičovalo svaly rukou inohou a v neposlední řadě celé tělo.Děti,které jsou velmi pohybově omezené,se dokážou za psem i plazit nebo lézt po čtyřech,aby se ho mohly dotknout .Právě v těchto případech je velmi významou metodou polohování,které podstupuje naše telesně postižená dcera Nikolka.Je to jedna z nejnáročnějších metod canisterapie jak pro psovoda tak pro samotného psa.Ten totiž k němu musí mít nejen vrozané vlohy,ale musí být k polohování vedený již od štěněte,aby dokázal ležet bez hnutí,a to i přesto,že je mu nechtěně ubližováno od postižených dětí.Během let se polohouvání nejvíce osvědčilou klientů s dětskou mozkovou obrnou(DMO).Děti s touto nemocí trpí křečemi svalstva,které v průběhu polohování vymizí.Nikokce hlavně pomáhají na znírmění diskynetických (mimovolných) pohybů.

www.canisterapie-zlín.cz