2% z Vaších daní

Postup na poukázanie 2%

Aktualizované19.1.2014

Všetci, ktorí sa rozhodnete zbierať 2%, sa prosím, zaregistrujte mailom na martina@adeli-method.com. Stačí, ak nám zašlete svoje meno, meno pacietna, kontakt - mail a telefón. Registrácia slúži na zlepšenie komunikácie počas zbierania 2% a zasielanie dôležitých organizačných informácií.

Stručný manuál na stiahnutie - ako zbierať 2% pre konkrétneho pacienta

Informácie o občianskom združení:
Názov:   Asociácia pomoci postihnutým ADELI
Forma:   občianske združenie
Adresa:  Na medzi 2/a, 831 06 Bratislava
IČO:       42 173 809

Pri zbieraní 2% z daní máte možnosť osloviť 3 druhy daňovníkov:

-          právnickú osobu - napr. podniky a firmy

-          fyzickú osobu, ktorá si podáva daňové priznanie sama - napr. živnostníci, alebo osoby, ktoré si chcú podať daňové priznanie sami

-          zamestnanca - osobu, za ktorého robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ

  • Postup na poukázanie 2% dane pre zamestnanca

15.2.2014 - zamestnanec do tohto termínu požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň - tlačivo Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov.

Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%. Zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Ak zbierate 2% z daní pre konkrétneho pacienta je dôležité, aby Vám každý oslovený zamestnanec urobil kópiu týchto 2 tlačív - Potvrdenia o zaplatení dane a Vyhlásenia.

30.4.2014 - zamestnanec doručí alebo pošle poštou na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) obe tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením.

Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3,32 €.

  • Postup na poukázanie 2% dane pre fyzickú osobu, ktorá si daňové priznanie podáva sama

Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

Ak zbierate 2% z daní pre konkrétneho pacienta je dôležité, aby Vám každá oslovená fyzická osoba urobila kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej sa vypisujú údaje o APPA a sume 2%.

31.3.2013 - termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3,32 €.

  • Postup na poukázanie 2% dane pre právnickú osobu

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

Ak zbierate 2% z daní pre konkrétneho pacienta je dôležité, aby Vám každá oslovená právnická osoba urobila kópiu tej strany daňového priznania, na  ktorej sa vypisujú údaje o APPA a sume 2%.

Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť aspoň 8,30 €.

V termíne podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2013, pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak) treba podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad  (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť.

Keď budete mať vyzbierané kópie potrebných dokumentov od všetkých subjektov, ktoré ste oslovili, prosím, zašlite ich čo najskôr do nášho centra, ale najneskôr do 20. júla 2013, a to buď:

-          mailom na adresu: martina@adeli-method.com, alebo

-          poštou na adresu: Asociácia pomoci postihnutým Adeli, Hlboká 47, 921 01 Piešťany, alebo

-          osobne do Adeli Centra zástupcom APPA

-          nezabudnite pripísať pre koho sú prostriedky z 2% určené (meno a priezvisko, príp. rodné číslo pacienta)

___________________________________________________________________________

Číslo účtu Asociácie pomoci postihnutým ADELI nepotrebujete, pretože darované finančné prostriedky prevádza na náš účet priamo príslušný daňový úrad. Vy platíte celú daň svojmu daňovému úradu.

Bližšie informácie o postupe pri poukázaní 2 % z daní:

Ing. Martina Raskin - 0907/ 713 426

Tlačivá na stiahnutie

1. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov pre fyzické osoby

2. Poučenie na vyplnenie vyhlasenia o poukázaní 2%

3. Potvrdenie o zaplatení dane

4. Daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby - typ A

5. Poučenie na vypĺňanie daňového priznania z príjmu FO - typ A

6. Potvrdenie o podaní DPFO - typ A

7. Daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby - typ B

8. Poučenie na vypĺňanie daňového priznania z príjmu FO - typ B

9.  Potvrdenie o podaní DPFO - typ B

10. Daňové priznanie k dani z príjmu právnickej osoby

11.  Poučenie na vypĺňanie daňového priznania z príjmu PO

12.  Potvrdenie o podaní DPPO