Hipoterapie

„Miluj koně a pokus se rozumět
jeho přirozenosti,aby ti mohl
důvěřovat.Buď šťastný z malých
pokroků na sobě a tvém koni,
pak dosáhneš hravě velké věci.“

Hipoterapie je léčebná metoda požívající pozitivní působení koně na tělesné,duševní i sociální zdraví člověka.Jedná se o metodu založenou na neurofyziologickém principu,kdy nemocný člověk se přizpůsobuje pohybovým impulzům koně,tím napodobuje krokový mechanismus člověka,ale bez zatížení dolních končetin.Výsledkem je posilování zádových svalů,napřimování páteře,snižování svalového a další pozitivní výsledky Hipoterapie také napomáhá např.nácviku chůze,zlepšení koordinace pohybů a v neposlední řadě i zmírňování mimovolných (diskynetických) pohybu.Proto této metody využíváme u naší dcery Nikolky.

Další foto z hipoterapie: ZDE