Rehab.pobyt v ADELI

Rehabilitační pobyt v ADELI Centrum v Piešťanech 5.12.2011-17.12.2011

Tento pobyt byl realizován díky sbírce o.p.s.AVEVIA Zlín a všem,kteří Nikolce přispěli,bychom rádi touto cestou chtěli poděkovat.

p1010458

Rehabilitační pobyt začal v pondělí v 13.30hodin na recepci v ADELI, kde nás mile přivítala a do péče si nás vzala Mgr.Katarina Rajnicová.Následovala vstupní prohlídka u pana MUDr.Petrova.Mezi čekáním na prohlídku jsme stihli i pár minut kyslíkové terapie,magnetolaser a logopedické vyšetření.

U MUDr.Petrova proběhlo důkladné měření Nikolčiných mír(obvod hlavy,délka nohou od kyčlí ke kotníkům…).Jedná se o běžné měření,ale i měření intenzity spasticity na rukách a nohou,aby se při výstupní prohlídce mohly tyto míry porovnat.Dále následovalo výběr obleku ADELI,jeho oblečení,úpravy a nastavení,aby po celou dobu pobytu fungoval jak má a Nikolka v něm správně cvičila.Cvičení bylo hodinové a po něm následovala hodinová masáž. Od úterý začal plný celodenní program,který se skládal:Boifeedback u paní MUDR.Petrové, logopedie,manuální terapie, kyslíková a magnetolaserová terapie, termo/kryo ošetření ramen, 2 hodinové neurofyziologické pohybové cvičení ADELI,bahení zabal a hodinová masáž.

LOGOPEDIE: Celkem 6x za pobyt.Zde se hlavně Nikolka snažila naučit pohybovat jazykem,aby se nám zlepšilo                                        mluvení.Cviky s jazykem+masírování orofaciálních oblastí nám bylo doporučeno i na doma.p10105621

MANUÁLNÍ TERAPIE: Celkem 5x za pobyt.Jednalo se o techniku mačkání bodíků a protahování zkrácených                                                         svalů na nohách,rukách,zádech a krku. Nikolka velmi dobře s panem doktorem spolupac.

p1010517


TERMO/KRYOKONTRASTNÍ OŠETŘENÍ: Spočívalo v přikládání studených a teplých obkladů Nikolce na  ramena(dle určení lékaře)Studený obklad byl přiložen na 1 minutu a teplý na 20minut. 11x byl aplikován Nikolce ,ale vždy před cvičením.

p1010488


MAGNETOLASER: Nikolka ho absolvovala 11x.Jednalo se o přístroj,který terapeutka přikládala na akupunkturní body na těle)nohy,ruky,záda).Nikolka neprotestovala,na mazací tabulce si to vždy zpestřila kreslením.

KYSLÍKOVÁ TERAPIE: Byla každý den 30 minut.Aplikace byla hadičkou do nosu nebo u menších dětí pomoci masky.Tuto proceduru Nikolka velmi dobře snášela a v kombinaci s logopedii začala pěkně vyslovovat i těžší slova.

p1010467


p1010511

CVIČENÍ V OBLEKU ADELI: Začínalo každý den vždy po termo/kryo obkladech.Celkem 12x. Nejdříve Nikolku oblékli do ADELI obleku,následovalo protažení rukou a nohou,což se Nikolkce moc nelíbilo z důvodu zkrácených svalů,které se právě takhle museli rozcvičit.Fixována do správné polohy byla Nikolka díky ADELI obleku a pytli s rýží a mělo to velký efekt.Vzhledem k tomu,že Nikolka má mimovolné pohyby,pomoci tohoto se jí pohyby eliminovali na minimum.Potom následovalo cvičení na válci-hlavně ruce,které nás nejvíce zlobí.První dva dny byli pro Nikolku kruté,ale rychle si zvykla a pak už cvičila docela ráda.Největší vliv a autoritou při cvičení byl Jurko.Vždy ji dokázal motivovat tak,aby Nikolka cvičila co má a bylo to neúčinější .

p1010477p1010479

p1010482p1010491

BAHENNÍ ZÁBAL:Aplikována 6x.Zábal byl Nikolce přikládán na bederní část těla na 20minut vždy před masáží.

p1010485


BIOFEEDBACH: Přirozená biologická zpětná vazba. Biofeedback lze také navodit za účelem učení, tréninku, léčby. Biofeedbach se používá při poruchách pozornosti + hyperaktivní syndrom, vývojové vady řeči, koktavost,poruchy pamět… Nikolka biofeedback absolvovala celkem 10x a byl zaměřený na snižování svalového tonusu v končetinách,a zmenšování výskytu mimovolných pohybů v horních končetinách

DĚTSKÝ KOUTEK: Do dětského koutku si Nikolka chodila hrát mezi jednotlivými terapiemi.

Na konci pobytu proběhlo závěrečné měření a hodnoty se porovnávali s těmi vstupními. U Nikolky došlo k celkovému zlepšení motorických funkcí,zlepšení a nárůst svalové hmoty na horních a dolních končetinách,nárůst svalové síly ve svalech krku,přední břišní stěny a končetin,zvýšila se odolnost vůči vykonávané fyzické zátěži-tempo pohybu je vyšší,mezi cvičením Nikolka dělala menší přestávky a víckrát cvičení opakovala,zmenšil se rozdíl v délce noh o 2cm,při trénování vertikálních poloh se zlepšilo držení těla,zlepšilo se uchopení předmětů,trvání a pevnost jejich držení…

Na závěr pobytu ADELI Centrum uskutečnilo večírek s předáváním diplomů všem dětem za úspěšné zvládnutí.Nikolka měla obrovskou radost a hned jsme museli tátkovi MMS poslat diplom.

ZHODNOCENÍ POBYTU: Tento pobyt byl  pro nás velkým přínosem,spokojení jsme byli se všemi terapiemi a přístupem personálu. Rádi bychom tento pobyt opakovali,ale nevíme kdy,protože částka na jeho realizace je moc vysoká a žádná pojišťovna ji nehradí.

ZÁVĚR:

skenovat0001skenovat0002